Admission Open Apply Now

Meet Our Teachers

PRIYAMVADA

PRIYAMVADA

Chemistry
DEEPAK SINGH

DEEPAK SINGH

MAT
IKSHA JAIN

IKSHA JAIN

Social Science
ASHISH RANJAN

ASHISH RANJAN

Physics
B.KHAN

B.KHAN

Biology
PRAMOD KUMAR

PRAMOD KUMAR

English
MANISHA JAIN

MANISHA JAIN

Primary
MANISHA

MANISHA

Primary
S N MISHRA

S N MISHRA

SST
DEVESHREE

DEVESHREE

Computer Sc.
ALKA SHRIVASTAVA

ALKA SHRIVASTAVA

Science
NAMITA VERMA

NAMITA VERMA

Biology
RINKEY SHARMA

RINKEY SHARMA

Science
GARIMA

GARIMA

Hindi
KAJAL SHARMA

KAJAL SHARMA

Maths
ANKITA SINGH

ANKITA SINGH

Hindi
ARUNIMA TIWARI

ARUNIMA TIWARI

Primary
SUCHETANA DE

SUCHETANA DE

English
SANTOSH KR. SINGH

SANTOSH KR. SINGH

Maths
PROMILA ESTHER

PROMILA ESTHER

Principal GPIS
RICHA MISHRA

RICHA MISHRA

English
SONI

SONI

Maths
SHOBHA ROY

SHOBHA ROY

Science
POOJA

POOJA

Biology
PURNIMA KASHYAP

PURNIMA KASHYAP

English
AMRITA PRITAM

AMRITA PRITAM

Hindi
RAHUL CHAUHAN

RAHUL CHAUHAN

Chemistry
SARVESH DUBEY

SARVESH DUBEY

Maths
SURAJ KUMAR

SURAJ KUMAR

Physics
ROHIT SINGH

ROHIT SINGH

Maths
SAIF ALAM

SAIF ALAM

Computer Sc.
SONIA JUNEJA

SONIA JUNEJA

Social Science
ANDREA SINGH

ANDREA SINGH

Pre. Primary
SHALINI RAJPUT

SHALINI RAJPUT

Pre. Primary